احیاء مجدد قالیبافی در اصفهان به چه دورانی باز می گردد؟

احیاء مجدد قالیبافی در اصفهان به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار باز می گردد. از چگونگی احیاء و رونق مجدد قالیبافی در اصفهان اطلاع دقیقی در دست نیست اما گفته می شود فرزند وی ظل السلطان زمانی که والی اصفهان بود زنی از کردستان گرفت و به اصفهان اورد.

ان زن چون قالی بافی می دانست شاهزاده مایل شد تا چند دستگاه قالی برایش مهیا کند. برای این کار دستور داد تا استاد عبدالرحیم را که از این فن سررشته داشت استخدام شود. 

بهترین مبل شویی در اصفهان استاد مزبور چند دستگاه برای حکمران برپا کرد. ولی وقوع پاره ای پیش امد های ناگوار در منزل حکمران باعث شد که برپا داشتن قالی به فال بد گرفته شود و لذا دستگاه های تازه شروع شده را به استاد مزبور بخشیدند.

استاد عبدالرحیم دستگاه های قالی را در محل مخصوصی قرار داد تا کارش را ادامه دهد. ظل السلطان خبر دار شد و روزی به کارخانه قالی بافی استاد رفت.

قالی ها نزدیک به اتمام بود. امر کرد که بالای قالی ها عبارت کارخانه ظل السلطان بافته شود. تعدادی از این قالی ها به روسیه حمل شد و جلب نظر دربار روسیه را نمود.

بهترین مبل شویی در اصفهان به دنبال ان استاد قالی باف برای بافت دو قالی در نمایشگاهی که در روسیه قرار داشت به ان جا رفت. گفته شده که دستگاه های قالی بافی پس از روسیه برای نمایش به پاریس نیز برده شدند.

استاد عبدالرحیم پس از ان به ایران مراجعت نمود و به کار خود در ایران ادامه داد. در این زمان میرزا ابوالقاسم نقاش و پسرش میرزا علی محمد نقاش نیز شروع به کار طراحی و بافت نموده و به سهم خود خدماتی در احیاء قالی بافی اصفهان نمودند. بهترین مبل شویی در اصفهان قالیشویی و مبل شویی اصیل اصفهان 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *